Giới thiệu

Rabbit From Hell là công ty thiết kế quần áo được ghép từ tựa game Wrath Of The Dead Rabbit và ban nhạc Two Steps From Hell. Ban đầu chúng tôi định đặt tên công ty là Y&D Clothing & Accessory theo tên bộ phim Young & Dangerous nổi tiếng của Hong Kong. Nhưng sau cùng, cái tên được lựa chọn là Rabbit From Hell.